Regulamin sprzedaży plików cyfrowych | wydawnictwowam.pl
Deon.pl AMDG Katechizmy Darmowa dostawa
+48 12 629 32 60 Pn-Pt 8.00-17.00
Regulamin sprzedaży plików cyfrowych

Regulamin sprzedaży plików cyfrowych

§1. Sposób składania zamówienia

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka lub pliku MP3.
 2. W przypadku zakupu ebooka lub pliku MP3, towar udostępniany jest na koncie Klienta w Sklepie Internetowym WAM oraz w przypadku płatności elektronicznej na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.
 3. Na stronie produktowej każdego ebooka lub pliku MP3 Sklep Internetowy WAM zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
 4. Każdy ebook lub plik MP3 zakupiony w Sklepie Internetowym WAM można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 5. W przypadku zamówienia jednocześnie ebooka/ów i/lub pliku/ów MP3 i produktów innego rodzaju zamówienie będzie można opłacić tylko przez płatności elektroniczne. 

§2. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające ebooki lub pliki MP3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep Internetowy WAM prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub pliku MP3.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep Internetowy WAM poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep Internetowy WAM dokona zwrotu wpłaconych środków.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego WAM. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§4. Zasady korzystania z ebooków i plików MP3

 1. Zakupione i opłacone ebooki i pliki MP3 będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym WAM w zakładce „Moje Konto”, w części „Moje pliki do pobrania”.
 2. Dla klientów dokonających zakup plików elektronicznych bez logowania będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz pod linkiem wysłanym w wiadomości e-mail.
 3. W celu pobrania ebooka lub pliku MP3 należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
 4. W przypadku ebooka lub pliku MP3 składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.
 5. Zaleca się zapisywanie ebooków i pliku MP3 na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w Księgarni Internetowej WAM, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 6. Wszystkie ebooki i pliki MP3 oferowane przez Sklep Internetowy WAM są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 7. Klient ma prawo korzystać z ebooków i plików MP3 wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ebooków i plików MP3 lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania ebooków i plików MP3 w celu ich rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystywania ebooków i plików MP3 w jakikolwiek sposób.
 9. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków i plików MP3 w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego WAM, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony ebook lub plik MP3 okaże się uszkodzony;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook lub plik MP3 nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności z regulaminem Księgarni Internetowej WAM zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.
 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.
prezenty
mando
outlet
obrazy