Regulamin konkursu “Bóg w moim domu – Dzień Matki” | wydawnictwowam.pl
Deon.pl AMDG Katechizmy Darmowa dostawa
+48 12 629 32 60 Pn-Pt 8.00-16.00

Regulamin konkursu “Bóg w moim domu – Dzień Matki”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Bóg w moim domu – Dzień Matki” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Wydawnictwo WAM, Ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, NIP 676-007-77-96, (dalej: „Wydawnictwo WAM”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem https://www.facebook.com/bogwwielkimmiescie. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo WAM (dalej „Organizator”).

Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. W skład jury wchodzą: Gabriela Matlak, Klaudia Dzięgiel, Magdalena Janczura, Barbara Hyjek. Konkurs zostanie przeprowadzony od 24 maja 2021 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 30 maja 2021 r. do godziny 23:59. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

5. wykonała Zadanie Konkursowe.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w komentarzu do posta opublikowanego na profilu „Bóg w wielkim mieście” na Facebooku (https://www.facebook.com/bogwwielkimmiescie)

Organizator wybierze jedną odpowiedź nagrodzi ją zestawem kosmetyków marki Happy More, dwoma egzemplarzami książki „Bóg w moim domu” Katarzyny Olubińskiej i dwoma zestawami pocztówek od Studio Błogo.

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 31 maja 2021 roku w odpowiedzi na wiadomość udzieloną w konkursie w serwisie Facebook. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 4 czerwca 2021 roku prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy listownie do dnia 11 czerwca 2021 roku.

Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo WAM („Wydawnictwo”) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 26, e-mail: wam@wydawnictwowam.pl

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@wydawnictwowam.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo) stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Wydawnictwa. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
współpracy, zawarcia lub wykonania treści umowy. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

W przypadku konieczności dostarczenia produktów własnych Wydawnictwa dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki (Poczta Polska S.A., InPost Paczkomaty Sp.z o.o, Fedex Express Polska Sp.z o.o.).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Zgodnie z motywem 70 preambuły do RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo w szczególności do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedstawionego jako cel w pkt. 3 ust. a) niniejszej informacji.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem prowadzenia korespondencji, współpracy, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wysyłki materiałów zamówionych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

§ 5 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Wydawnictwa WAM.

prezenty
mando
outlet
obrazy