Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu współpracy | wydawnictwowam.pl
Deon.pl AMDG Katechizmy Darmowa dostawa
+48 12 629 32 60 Pn-Pt 8.00-16.00
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu współpracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu współpracy

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR").

W treści poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z współpracą.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo WAM („Wydawnictwo”) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 26, e-mail: wam@wydawnictwowam.pl
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@wydawnictwowam.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. współpracy, zawarcia lub wykonania treści umowy, kontaktowania się z nami w sposób inny niż poprzez Internet, na przykład telefonicznie, faksem, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą, prowadzenia rozliczeń ze zleceniobiorcami, w tym naliczania podatków, naliczania składek ZUS, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane operatorom zewnętrznym wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ZUS, Urzędy Skarbowe, Banki).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji współpracy, lub treści umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. przez 50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1383)].
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem prowadzenia współpracy, podpisania umowy, prowadzenia rozliczeń, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji treści umowy a w konsekwencji wypłat i honorariów.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Treść Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest także w formacie PDF do pobrania.

prezenty
mando
outlet
obrazy