Bogusława Bodzioch-Bryła | wydawnictwowam.pl
Deon.pl AMDG Katechizmy Darmowa dostawa
+48 12 629 32 60 Pn-Pt 8.00-17.00

Bogusława Bodzioch-Bryła

Bogusława Bodzioch-Bryła, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum", współpracownik Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Ukończyła filologię polską i dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest autorką książek "Kapłan Biblioteki. O poetyckiej i eseistycznej twórczości Adama Zagajewskiego" (2009), "Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości"(2006), współautorką "Nowego leksykonu szkolnego" (2005) oraz "Leksykonu wiedzy szkolnej" (2008). Publikowała w "Tekstach Drugich", "Perspektywach Kultury", "Studiach Medioznawczych", "Horyzontach Wychowania", "Problemach Komunikacji Społecznej", "Śląsku", "Gazecie Krakowskiej". Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na opisie sytuacji zderzenia literatury ze sferą nowych mediów, dokonywanym w szerokiej perspektywie kulturoznawczej oraz na współczesnym przekazie reklamowym i dziennikarskim.

Wybrane tytuły

prezenty
mando
outlet
obrazy