Władysław Kubik SJ | wydawnictwowam.pl
Deon.pl AMDG Katechizmy Darmowa dostawa
+48 12 629 32 60 Pn-Pt 8.00-16.00

Władysław Kubik SJ

ks. Władysław Antoni Kubik SJ - prof. dr hab., ur. 27 VI 1931 w Wilkowicach k. Bielska Białej, wst. 30 VII 1948 w Starej Wsi, ks. 31 VII 1958 w Warszawie.Syn Antoniego i Anny z d. Polak. Studiował filoz. na Wydz. Filoz. Tow. Jez. w Krakowie 1952-55, teol. na Wydz. Teol. Bobolanum w Warszawie 1955-59 oraz pedagogikę na Uniw. Jagiellońskim 1959-64. W 1971 uzyskał na podstawie rozprawy: Umiejętność koncentracji uwagi u uczniów klas VI, VII i VIII oraz jej konsekwencje dydaktyczne doktorat nauk humanistycznych na Uniw. Jagiellońskim. W 1987 uzyskał na podstawie pracy: Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1895-1970 tytuł doktora habilitowanego. Od 1971 pracuje na Akad. Teol. Katol. w Warszawie, najpierw jako adiunkt, następnie od 1987 jako docent, a od 1992 jako profesor. Od 1985 wykłada również w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Od 1962 współpracował z Janem Charytańskim w Centrum katechetycznym przygotowującym podręczniki do nauki religii dla uczniów i podręczniki metodyczne dla katechetów. Owocem pracy zespołowej było 8 tomów podręcznika dla uczniów (Bóg z nami, cz. 1-4; Katechizm religii katolickiej, cz. 1-4) oraz 8 tomów równoległego podręcznika dla katechety. Brał udział w redagowaniu podręcznika metodycznego dla katechetów: Jezus Chrystus z nami (Wwa 1983-1984) oraz zainicjował serię wydawniczą Biblioteka Katechety. Od 1977 jest redaktorem Biuletynu Katechetycznego, drukowanego na łamach Collectanea Theologica. Od 1989 inicjator i kierownik Instytutu Kultury Religijnej oraz Sekcji Pedagogiki Religijnej na Wydz. Filoz. Tow. Jez. w Krakowie. Konsultor Kongregacji ds. Duchowieństwa. Członek kilku stowarzyszeń katechetów krajowych i zagranicznych. Autor wielu rozpraw naukowych, głównie z zakresu katechetyki i pedagogiki. Rektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.

Wybrane tytuły

prezenty
mando
outlet
obrazy